Badanie OCT

OCT (Optyczna Koherentna Tomografia)
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług w ramach Centrum Diagnostyki Okulistycznej.
W poradni okulistycznej przy ul Chmielnej 14 posiadamy aparat do wykonywania badania optycznej koherentnej tomografii (3D OCT). Aparat umożliwia diagnostykę chorób plamki żółtej np. AMD - druz, wysięku, obrzęku, neowaskularyzacji, cukrzycowego obrzęku plamki - CMO, centralnej surowczej retinopatii - CSR, otworów w plamce, błon nasiatkówkowych, trakcji szklistkowo – siatówkowych oraz zmian wrodzonych plamki żóltej. Pozwala na szybką ocenę wskazań do ew leczenia i monitorowanie efektów terapii. Daje możliwość wczesnej diagnostyki jaskry. Poprzez ocenę grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki RNFL, analizę kompleksu komórek zwojowych siatkówki w plamce żółtej GCC i automatyczną topografię nerwu wzrokowego wykrywa zmiany niezauważalne przez pacjenta, ale także niewykrywalne w innych badaniach np badaniu pola widzenia. Dzięki wbudowanej kamerze cyfrowej możemy wykonywać zdjęcia dna oczu i odcinka przedniego gałki ocznej w celu np. monitorowania znamion barwnikowych. Możemy również ocenić anatomiczne predyspozycje oka do rozwoju jaskry poprzez ocenę kąta przesączania ( cyfrowa gonioskopia), głębokości komory przedniej, grubości rogówki ( pachymetria)
Badanie jest precyzyjne, nieinwazyjne, niebolesne, nie wymaga żadnego szczególnego przygotowania, rozszerzenia źrenicy i nie jest nadmiernie czasochłonne. Badanie można wykonać każdego dnia, bez skierowania, również wraz z interpretacją i poradą lekarza okulisty. Dzięki wysokiemu standardowi wyposażenia gabinetu okulistycznego oferujemy pakiety badań dostosowane do oczekiwań i potrzeb każdego pacjenta.

Comments are closed.