Pulmonologia

Porada lekarza specjalisty
180 zł
Konsultacja pulmonologa ze spirometrią
250 zł
RTG szczytów płuc
40 zł
RTG klatki piersiowej boczne (z barytem)
70 zł
RTG klatki piersiowej PA + boczne
60 zł
RTG klatki piersiowej PA dorośli
40 zł
Morfolofia
12 zł
OB
8 zł
CRP
15 zł
Kreatynina
9 zł
TSH
19 zł
Potas
8 zł
Sód
8 zł
Posiew plwociny
40 zł
Pakiet badań podstawowych (morfologia, OB, glukoza, cholesterol, mocz)
46 zł