Pulmonologia

Konsultacja lekarza pulmonologa
200 zł
Konsultacja pulmonologa ze spirometrią
250 zł
RTG klatki piersiowej PA + boczne
100 zł
RTG klatki piersiowej PA dorośli
80 zł
Morfolofia
20 zł
OB
15 zł
CRP
20 zł
Kreatynina
16 zł
TSH
30 zł
Potas
16 zł
Sód
16 zł
Posiew plwociny
55 zł
Pakiet badań podstawowych (morfologia, OB, glukoza, cholesterol, mocz)
120 zł