CENNIK BADAŃ I USŁUG

Pobranie krwi w domu Pacjenta ze skierowaniem
40zł
Wykonanie zastrzyku dożylnego
50 zł
Wykonanie zastrzyku domięśniowego
40 zł
Wymiana cewnika
60 zł
        
Kroplówka
70 zł
Ceny obowiązują w rejonie przychodni, poza rejonem
+ 20 zł
Wykonanie zastrzyku domięśniowego
20 zł
Wykonanie zastrzyku dożylnego
30 zł
Wykonanie zastrzyku podskórnego
20 zł
Wykonanie zastrzyku śródskórnego
20 zł
Szczepionka Engerix B - przeciwko wzw typu B
85 zł
Szczepionka Infanrix Hexa - przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, WZW typu B oraz poliomyelitis i haemophilus influenzae typu b
210 zł
Szczepionka Infanrix IPV - HIB - przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis oraz haemophilus influenzae typu b
150 zł
Szczepionka Vaxigrip Tetra - przeciwko grypie
65 zł
Szczepionka Bexsero - przeciwko meningokokom grupy B
350 zł
Szczepionka Prevenar - przeciwko zakażeniom wywoływanym przez pneumokoki
270 zł
Szczepionka Hexacima - przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, WZW typu B oraz poliomyelitis i haemophilus typu b
180 zł
Szczepionka Euvax - przeciwko wzw typu B
55 zł
Szczepionka Nimenrix - przeciwko meningokokom grupy A
180 zł
Szczepionka Varilrix - przeciwko ospie wietrznej
220 zł
Szczepionka FSME-IMMUN JUNIOR
120 zł
Szczepionka Pentaxim - przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis oraz haemophilus influenzae typu b
135 zł
Spirometria
50 zł
EKG (bez opisu)
25 zł
RTG mostka
40 zł
RTG czaszki
50 zł
RTG czaszki wg Orley¢a
30 zł
RTG jamy brzusznej
50 zł
RTG kanałów wzrokowych
40 zł
RTG klatki piersiowej boczne (z barytem)
70 zł
RTG klatki piersiowej PA + boczne
60 zł
RTG klatki piersiowej PA dzieci
30 zł
RTG klatki piersiowej PA dorośli
40 zł
RTG kości długich kk. górnych
50 zł
RTG kości długich kk. dolnych
60 zł
RTG kości krzyżowej (2 zdj.)
50 zł
RTG kości łódeczkowatej 3 zdj.
40 zł
RTG kości nosowej
25 zł
RTG kości ogonowej (2 zdj.)
50 zł
RTG kości piętowej 2 projekcje
40 zł
RTG kości piętowej boczne
25 zł
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
60 zł
RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego czynnościowe (lub skosy)
60 zł
RTG kręgosłupa piersiowego (2 zdj.)
60 zł
RTG kręgosłupa szyjnego (PA+boczne)
50 zł
RTG kręgosłupa szyjnego boczne
30 zł
RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe (lub skosy )
50 zł
RTG kręgosłupa w kierunku skoliozy
50 zł
RTG łopatki 1 projekcja
30 zł
RTG łopatki 2 projekcj3
50 zł
RTG miednicy ze stawami biodrowymi
50 zł
RTG nadgarstka 2 projekcje
40 zł
RTG nosogardła
35 zł
RTG obojczyka
30 zł
RTG podstawy czaszki
30 zł
RTG rąk AP
40 zł
RTG rąk AP, ewent. skosy lub boczne
50 zł
RTG siodła tureckiego
30 zł
RTG stawów kolanowych porównawczo
60 zł
RTG stawów krzyżowo- biodrowych
40 zł
RTG stawów łokciowych 2 projekcje
50 zł
RTG stawów łokciowych porównawczo
60 zł
RTG stawów skokowych obustronnie
60 zł
RTG stawów skroniowo-żuchwowych (4 zdjęcia)
50 zł
RTG stawu barkowego 1 projekcja
30 zł
RTG stawu barkowego 2 projekcje (lub 2 stawy)
50 zł
RTG stawu biodrowego AP + osiowe (2 zdj.)
50 zł
RTG stawu kolanowego (PA+ boczne)
50 zł
RTG stawu skokowego (PA + boczne)
50 zł
RTG stopy (AP + boczne, lub skośne)
50 zł
RTG stóp porównawczo
40 zł
RTG szczytów płuc
40 zł
RTG twarzoczaszki
30 zł
RTG uszu transorbitalne
30 zł
RTG uszu wg Schillera (2 zdj.)
50 zł
RTG uszu wg Stenversa
50 zł
RTG zatok
30 zł
RTG żeber
40 zł
RTG zęba
20 zł
TRUS przezodbytnicze USG gruczołu krokowego
130 zł
USG ciężarnej
120 zł
USG - badanie przepływów w jednej kończynie (doppler)
140 zł
USG - badanie przepływów w tętnicach 2 kończyn (doppler)
200 zł
USG - badanie przepływów w tętnicach 1 kończyny (doppler)
140 zł
USG - badanie przepływów w żyłach 2 kończyn (doppler)
200 zł
USG - badanie przepływów w żyłach 1 kończyny (doppler)
140 zł
USG - badanie przepływów w tętnicach szyjnych (doppler)
140 zł
USG - badanie przepływów w tętnicach nerkowych (doppler)
180 zł
USG - badanie przepływów w żyłach i tętnicach 2 kończyn (doppler)
300 zł
USG dzieci
110 zł
USG jamy brzusznej
110 zł
USG jamy brzusznej - pęcherz moczowy
110 zł
USG jamy brzusznej - gruczoł krokowy
110 zł
USG jąder
110 zł
USG miednicy przez powłoki brzuszne
110 zł
USG stawów biodrowych
110 zł
USG sutka
110 zł
USG szyi
110 zł
USG węzłów chłonnych
110 zł
USG ślinianek
110 zł
USG tarczycy
110 zł
USG transvaginalne
120 zł
USG stawu kolanowego
110 zł
USG gałki ocznej
90 zł
USG serca (Echo serca)
110 zł
Badanie Holtera
100 zł
Badanie pola widzenia
40 zł
EEG
120 zł
EEG+QEEG+ustawienie parametrów treningów EEG-biofeedback
300 zł
Kontrola treningów EEG-biofeedback
80 zł
Pierwsze spotkanie z pacjentem z wykonaniem treningu EEG-biofeedback, punktowego QEEG jego ocenę i ustawienie parametrów treningów EEG-biofeedback
160 zł
Kontrolne spotkanie z pacjentm z wykonaniem treningu EEG-biofeedback, kontrolnego punktowego QEEG jego ocenę i modyfikację ustawień parametrów treningów EEG-biofeedback
160 zł
Podsumowanie terapii EEG-biofeedback
180 zł
Badanie glukometrem
10 zł
Konsultacja lekarza okulisty z badaniem USG
180 zł
Wycięcie róg skórny
100 zł
Zaopatrzenie chirurgiczne rany powikłanej
96 zł
Zaopatrzenie chirurgiczne rany prostej
84 zł
Zastrzyk podspojówkowy
30 zł
Zdjęcie szwów
20 zł
Zdjęcie opatrunku gipsowego
30 zł
Zgłębnikowanie i płukanie dróg łzowych
40 zł
Znieczulenie miejscowe
20 zł
Esperal (wizyta lekarska + zabieg)
400 zł
Biopsja tarczycy
200 zł
Pachymetria z tonometrią
40 zł
Badanie ciśnienia śródgałkowego met. Bezkontaktową
20 zł
Konsultacja dietetyczna (ankieta historii żywienia +porada dietetyka)
120 zł
Wizyta dietetyczna kontrolna
100 zł
Konsultacja kontrolna dietetyka wraz z opracowaniem 7 dniowego jadłospisu adekwatnie do stanu zdrowia, jednostki chorobowej
170 zł
Konsultacja kontrolna dietetyka wraz z opracowaniem 14 dniowego jadłospisu adekwatnie do stanu zdrowia, jednostki chorobowej
270zł
Konsultacja kontrolna dietetyka wraz z opracowaniem 30 dniowego jadłospisu adekwatnie do stanu zdrowia, jednostki chorobowej
370 zł
Konsultacja kontrolna dietetyka wraz z 3 miesięcznym pakietem dietetycznym adekwatnie do stanu zdrowia, jednostki chorobowej
510 zł
Wycięcie kaszaka (torbiel epidermalna)
170 zł
Wycięcie tłuszczaka
170 zł
Wycięcie znamienia barwnikowego
170 zł
Gumkowanie hemoroidów (1 gumka)
170 zł
Rektoskopia
110 zł
OCT (przedni lub tylny odcinek)
150 zł
Konsultacja pulmonologa ze spirometrią
200 zł
Konsultacja/Konsultacja telefoniczna lekarza okulisty
170 zł
Konsultacja okulistyczna- obejmująca poradę lekarską, oraz badania : badanie ostrości wzroku, badanie wad wzroku, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie dna oka, test Amslera, test Schirmera, wraz z omówieniem wyników badań
170 zł
Konsultacja lekarza okulisty z badaniem USG
180 zł
Konsultacja lekarza okulisty - pakiet jaskrowy - obejmujący poradę lekarską, oraz badania : tonometria, pachymetria, GDX, pole widzenia, badanie dna oka, wraz z omówieniem wyników badań
250 zł
Konsultacja lekarza okulisty - pakiet jaskrowy z doborem okularów - obejmujący poradę lekarską, oraz badania : tonometria, pachymetria, GDX, pole widzenia, badanie dna oka, wraz z omówieniem wyników badań oraz doborem okularów
280 zł
Konsultacja lekarza okulisty - pakiet plamkowy - obejmujący poradę lekarską, oraz badania : OCT , test Amslera, badanie dna oka, ostrość wzroku, wraz z omówieniem wyników badań
210 zł
USG gałek ocznych
90 zł
USG gałki ocznej (u pacjenta jednoocznego)
70 zł
Badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego - Tonometria aplanacyjna
35 zł
Badanie GDX
70 zł
Badanie na synoptorze - 15-20 min.
40 zł
Badanie OCT (przedni odcinek)
150 zł
Badanie OCT (tylni odcinek)
150 zł
Diagnostyka mętów w ciele szklistym
150 zł
Gonioskopia
25 zł
Korekta nieprawidłowego wzrostu rzęs
100 zł
Usunięcie ciała obcego z oka
40 zł
Usunięcie kaszaków powiek
150 zł
Usunięcie torbieli spojówki
150 zł
Wycięcie gradówki
150 zł
Wycięcie jęczmienia
150 zł
Wycięcie kępki zółte
200 zł
Wycięcie rogowiaka kolczysto-komórkowego
150 zł
Ćwiczenie ortoptyczne - 1 ćwiczenie- 35 min
21 zł
Ćwiczenie ortoptyczne - 10 ćwiczeń (35 min/ćw.)
250 zł
Ćwiczenie ortoptyczne - 15 ćwiczeń (35 min/ćw.)
320 zł
Ćwiczenie ortoptyczne - 30 ćwiczeń (35 min/ćw.)
460 zł
Ćwiczenie ortoptyczne - 20 ćwiczeń (35 min/ćw.)
370 zł
Ćwiczenie pleoptyczne - 1 ćwiczenie - 50 min
25 zł
Ćwiczenie pleoptyczne - 10 ćwiczeń (50 min/ćw.)
300 zł
Ćwiczenie pleoptyczne - 15 ćwiczeń (50 min/ćw.)
350 zł
Ćwiczenie pleoptyczne - 20 ćwiczeń (50 min/ćw.)
400 zł
Ćwiczenie pleoptyczne - 30 ćwiczeń (50 min/ćw.)
500 zł
Ćwiczenie pleoptyczno-ortoptyczne - 1 ćwiczenie - 60 min
30 zł
Ćwiczenie pleoptyczno-ortoptyczne - 10 ćwiczeń (60 min/ćw.)
300 zł
Ćwiczenie pleoptyczno-ortoptyczne - 15 ćwiczeń (60 min/ćw.)
400 zł
Ćwiczenie pleoptyczno-ortoptyczne - 20 ćwiczeń (60 min/ćw.)
500 zł
Porada logopedy
100 zł
Całościowe badanie zaburzeń przetwarzania słuchowego (badanie audiometrii tonalnej, testy mowy utrudnionej-test dychotyczny)
300 zł
Całościowe badanie zaburzeń przetwarzania słuchowego (pacjent niewspółpracujący)
100 zł
Diagnoza pacjenta z afazją
100 zł
Ćwiczenia logopedyczna
80 zł
Ćwiczenia logopedyczne – 5 sesji
350 zł
Badanie mowy z wydaniem zaświadczenia logopedycznego
60 zł
Badanie słuchu test obrazowy
40 zł
Całościowe badanie zaburzeń przetwarzania słuchowego (badanie audiometrii tonalnej, testy mowy utrudnionej-test dychotyczny w domu pacjenta)
320 zł
Całościowe badanie zaburzeń przetwarzania słuchowego (pacjent niewspółpracujący w domu pacjenta)
150 zł
Diagnoza pacjenta z afazją w domu pacjenta
200 zł
Ćwiczenia logopedyczna w domu pacjenta
100 zł
Ćwiczenia logopedyczne – 5 sesji w domu pacjenta
400 zł
Badanie mowy z wydaniem zaświadczenia logopedycznego w domu pacjenta
90 zł
Badanie kontrolne w zakresie uwagi słuchowej
150 zł
Konsultacja / Konsultacja telefoniczna lekarza chirurga
170 zł
Elektrokoagulacja 1 zmiany skórnej
60 zł
Elektrokoagulacja 2-3 zmian skórnych
80 zł
Elektrokoagulacja powyżej 3 zmian skórnych
100 zł
Nakłucie torbieli
60 zł
Nakłucie wodniaka jądra głębiej położonego
70 zł
Nakłucie powierzchniowego krwiaka,
60 zł
Nakłucie ropnia
40 zł
Opatrunek chirurgiczny
40 zł
Opatrunek chirurgiczny z płukaniem
50 zł
Nakłucie jamy stawowej
70 zł
Nakłucie kaletki stawowej
70 zł
Usubięcie torbieli powiek
150 zł
Usunięcie odcisku
35 zł
Usuniecie mnogich odcisków
65 zł
Usunięcie wrastającego paznokcia
40 zł
Wycięcie róg skórny
100 zł
Konsultacja / Konsultacja telefoniczna lekarza dermatologa
170 zł
Wizyta kompleksowa (konsultacja, mały zabieg, wizyta kontrolna)
300 zł
Wizyta kompleksowa (konsultacja, duży zabieg, wizyta kontrolna)
500 zł
Dermatoskopia
100 zł
Światłolecznictwo dermatologiczne UVA wizyta lekarska kwalifikacyjna + 5 zabiegów
180 zł
Światłolecznictwo dermatologiczne UVB wizyta lekarska kwalifikacyjna + 5 zabiegów
150 zł
Videodermatoskopia
250 zł
Kapilaroskopia
100 zł
Usunięcie chirurgiczne zmiany z badaniem histopatologicznym i zdjęciem szwów
400 zł
Wycięcie róg skórny
100 zł
Zabieg elektrokoagulacji (do 5 zmian)
150 zł
Zabieg kriochirurgii (do 5 zmian)
150 zł
Zabieg radykalnego usunięcia zmian (do 5 zmian- łyżeczkowanie)
150 zł
Cytologia ginekologiczna
30 zł
Konsultacja / konsultacja telefoniczna lekarza ginekologa
170 zł
Usunięcie spirali
123 zł
Założenie spirali
307,50 zł
Konsultacja / konsultacja telefoniczna lekarza laryngologa
170 zł
Kauteryzacja trąbek słuchowych
30 zł
Nacięcie ropnia okołomigdałowego
50 zł
Punkcja zatok
40 zł
Wlewki krtaniowe
30 zł
Wycięcie brodawczaka
280 zł
Założenie przedniej tamponady nosa
30 zł
Badanie testowe w PZP - 2 godziny
200 zł
Porada lekarza psychiatry
Pierwsza wizyta 200 zł, kolejna 150 zł
Sesja psychoterapii indywidualnej
150 zł
Terapia rodzin 1 godzina
180 zł
Terapia par 1 godzina
180 zł
Terapia grupowa 1,5 godziny
70 zł
Porada psychologa dzieciącego z wykonaniem testów
140 zł
Konsultacja psychoterapeutyczna - wizyta pierwszorazowa
150 zł
Sesja psychoterapii indywidualnej - 60 minut
150 zł
Sesja psychoterapii grupowej - 120 minut
80 zł
Sesja psychoterapii rodzinnej - 90 minut
160 zł
Ćwiczenia grupowe (30 min) 1 wizyta
15 zł
Ćwiczenia grupowe (30 min) 10 wizyt
135 zł
Diatermia krótkofalowa
15 zł
Diatermia krótkofalowa 10 zabiegów
120 zł
Fonoforeza
17 zł
Fonoforeza (10 wizyt)
150 zł
Galwanizacja 1 zabieg
15 zł
Galwanizacja 10 zabiegów
130 zł
Jonoforeza 1 zabieg
15 zł
Jonoforeza 10 zabiegów
130 zł
Krioterapia (1 okolica) 1 zabieg
17 zł
Krioterapia (1 okolica) - 10 zabiegów
150 zł
Laser (przy wykorzystaniu skanera) 1 zabieg
15 zł
Laser (przy wykorzystaniu skanera) - 10 zabiegów
130 zł
Laser (punktowo) 1 zabieg
17 zł
Laser (punktowo) 10 zabiegów
150 zł
Magnetronik 1 zabieg
14 zł
Magnetronik 10 zabiegów
120 zł
Porada lekarza rehabilitanta
140 zł
Prądy diadynamiczne (DD) 1 zabieg
15 zł
Prądy diadynamiczne (DD) 10 zabiegów
130 zł
Prądy interferencyjne 1 zabieg
15 zł
Prądy interferencyjne 10 zabiegów
130 zł
Sollux, Bioptron 1 zabieg
12 zł
Sollux, Bioptron 10 zabiegów
100 zł
Stymulacja 1 zabieg
15 zł
Stymulacja 10 zabiegów
130 zł
Stymulacja punktowa 1 zabieg
17 zł
Stymulacja punktowa 10 zabiegów
150 zł
Tens 1 zabieg
15 zł
Tens 10 zabiegów
130 zł
Terapuls 1 zabieg
15 zł
Terapuls 10 zabiegów
130 zł
Ultradźwięki 1 zabieg
17 zł
Ultradźwięki 10 zabiegów
150 zł
Wizyta domowa lekarza rehabilitanta
170 zł
Fizjoterapia w warunkach domowych (60 min) - 1 wizyta
150 zł
Fizjoterapia w warunkach domowych (60 min) - 2 wizyty
200 zł
Fizjoterapia w warunkach domowych (60 min) - 3 wizyty
285 zł
Fizjoterapia w warunkach domowych (60 min) - 5 wizyt
600 zł
Fizjoterapia w warunkach domowych (60 min) - 10 wizyt
1 200 zł
Zabieg kinesiotapingu
30 zł
Ćwiczenia grupowe (30 min) 5 wizyt
70 zł
Indywidualna terapia z pacjentem (30 min) 1 wizyta
100 zł
Indywidualna terapia z pacjentem (30 min) 2 wizyty
190 zł
Indywidualna terapia z pacjentem (30 min) 3 wizyty
270 zł
Indywidualna terapia z pacjentem (30 min) 5 wizyt
425 zł
Indywidualna terapia z pacjentem (30 min) 10 wizyt
850 zł
Porada lekarza dentysty
50 zł
Porada lekarza dentysty z tytułem sepcjalisty
100 zł
Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego
100 zł
Lakowanie jednego zęba
100 zł
Lakierowanie uzębienia mlecznego
100 zł
Leczenie nadwrażliwości – pierwszy ząb
30 zł
Leczenie nadwrażliwości – następny ząb
10 zł
Leczenie zmian okołowierzchołkowych aplikacja leku – za każdy kanał
100 zł
Wypełnienie materiałem chemoutwardzalnym małe
60 zł
Wypełnienie materiałem chemoutwardzalnym średnie
70 zł
Wypełnienie materiałem chemoutwardzalnym duże
90 zł
Wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym małe
160 zł
Wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym średnie
180 zł
Wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym duże
200 zł
Wypełnienie światłoutwardzalne w zębie mlecznym
150 zł
Wypełnienie chemoutwardzalne – glass-ionomerowe w zębie mlecznym
120 zł
Wypełnienie Twinki Star – kolorowe dla dzieci
120 zł
Wypełnienie materiałem Enamel/Asteria
230 zł
Wypełnienie wielopowierzchniowe w zębie przednim
300 zł
Odbudowa zęba jednokorzeniowego z wykorzystaniem włókna szklanego
400 zł
Odbudowa zęba wielokorzeniowego z wykorzystaniem włókna szklanego
450 zł
Odbudowa zęba po urazie
250 zł
Odbudowa zęba materiałem światłoutwardzalnym
250 zł
Odbudowa zęba materiałem światłoutwardzalnym po leczeniu endodontycznym
300 zł
Odbudowa zęba + ćwieki- wypełnienie mat. światłoutwardzalnym
300 zł
Odbudowa zęba z kompozytu z wykorzystaniem włókna szklanego
450 zł
Opatrunek
50 zł
Usunięcie kamienia nazębnego – 1 łuk zębowy
80 zł
Usunięcie kamienia nazębnego – 2 łuki zębowe
140 zł
Usunięcie kamienia nazębnego (żuchwa – zęby 5-5)
60 zł
Znieczulenie nasiękowe
40 zł
Znieczulenie przewodowe
50 zł
Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego z dłutowaniem
200 zł
Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego
180 zł
Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego z dłutowaniem
250 zł
Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego
230 zł
Ekstrakcja zatrzymanego zęba
350 zł
Nacięcie ropnia
100 zł
Zszycie rany poekstrakcyjnej
50 zł
Opatrunek chirurgiczny
50 zł
Zdjęcie szwów
50 zł
Zdjęcie szwów założonych w innym gabinecie (bez znieczulenia)
50 zł
Wyrównanie wyrostka zębodolowego – za 1/4 łuku
200 zł
Fluoryzacja zębów mlecznych
100 zł
Amputacja przyżyciowa miazgi
80 zł
Amputacja miazgi zęba mlecznego – nie obejmuje wypełniania
70 zł
Dewitalizacja miazgi
100 zł
Ekstirpacja miazgi w znieczulaniu – za 1 kanał
80 zł
Trepanacja martwego zęba
80 zł
Trepanacja zęba przez koronę
120 zł
Opracowanie kanału zęba
110 zł
Ostateczne wypełnienie za każdy kanał zęba
120 zł
Czasowe wypełnienie kanału zęba
80 zł
Próba rewizji leczenia endodontycznego za jeden kanał
110 zł
Rewizja leczenia endodontycznego za 1 kanał – nie obejmuje wypeł kanału
130 zł
Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa
250 zł
Pokrycie bezpośrednie miazgi
40 zł
Pokrycie pośrednia miazgi
30 zł
Piaskowanie – 1 łuk
100 zł
Piaskowanie – 2 łuki
180 zł
Wybielanie łuk
430,50 zł
Wybielanie wewnątrzkomorowe (pierwsza wizyta)
184,50 zł
Wybielanie wewnątrzkomorowe (wymiana opatrunku)
86,10 zł
Wybielanie metoda nakładkową w domu pacjenta (obejmuje szynę)
861 zł
Wybielanie powtórne metoda nakładkową w domu pacjenta
246zł
Wybielanie jednego zęba za wizytę
86,10 zł
Szynowanie zębów z użyciem włókna szklanego/ligatury (2 zębów)
150 zł
Szynowanie zębów z użyciem włókna szklanego/ligatury dodatkowy ząb
100 zł
Indywidualne zamknięcie diastemy materiałem światłoutwardzalnym (za ząb)
250 zł
Opatrunek regeneracyjny przy próchnicy głębokiej – Fuji Triage
150zł
Tymczasowa odbudowa ścian zęba do leczenia endodontycznego
150 zł
Mikroabrazja szkliwa (preparat Opalustre, za zabieg)
300 zł
ICON - bezinwazyjne leczenie próchnicy początkowej (za ząb)
200 zł
Szynowanie zębów po urazie (włókno szklane, za ząb)
100 zł
Użycie koferdamu
70 zł
Użycie cementu MTA
200 zł
RTG zęba
30 zł
Lakierowanie jednego zęba
30 zł
Lakierowanie zębów stałych
150 zł
Pantomogram
80 zł
Pantomogram z opisem
100 zł
Pakiet - scaling, piaskowanie, polishing
250 zł
Pakiet - piaskowanie, lakierowanie
220 zł
Pakiet - scaling, piaskowanie, polishing, lakierowanie
300 zł
Badanie jamy ustnej z wykonaniem pisemnego planu leczenia
100 zł
Badanie jamy ustnej z wydaniem zaświadczenia przed operacja/zabiegiem
60 zł
Badanie jamy ustnej z wykonaniem pisemnego planu leczenia
100 zł
Leczenie endodontyczne (opracowanie maszynowe kanału, wypełnienie kanału)
350 zł
Powtórne leczenie endodontyczne (opracow. maszyn. kanału, wypełnienie kanału)
450 zł
Udrożnienie zobliterowanego kanału za 1 wizytę
200 zł
Udrożnienie zobliterowanych kanałów (2,3) za 1 wizytę
250 zł
Usunięcie złamanego narzędzia za 1 wizytę
200 zł
Zamknięcie perforacji za 1 wizytę
200 zł
Wypelnienie kanału zęba z użyciem ćwieków
200 zł
Korona metalowa tymczasowa
200 zł
Korona metalowa lana
350 zł
Korona porcelanowa
1100 zł
Korona porcelanowa pełnoceramiczna z cementowaniem
1700 zł
Korona porcelanowa z wkładem koronowo – korzeniowym
1500 zł
Korona akrylowa – tymczas/ pktw moście wyk w pracowni z cementowaniem
250 zł
Korona akrylowa wzmocniona włók szklanym/pkt w moście z cementowaniem
400 zł
Korona kompozytowa wykonana w pracowni
900 zł
Korona tymczasowa wykonana w gabinecie
200 zł
Wkład koronowo – korzeniowy
400 zł
Wkład koronowo – korzeniowy z włókna szklanego
400 zł
Wkład koronowo – korzeniowy na ząb trzykorzeniowy
500 zł
Wkład koronowo – korzeniowy na ząb dwukorzeniowy
450 zł
Wkład indywidualny + zatrzask Rhein
600 zł
Wymiana wkładki teflonowej
450 zł
Zacementowanie korony
100 zł
Zacementowanie wkładu koronowo – korzeniowego
100 zł
Zacementowanie korony/wkładu koronowo – korzeniowego z innego gabinetu
100 zł
Zdjęcie korony tymczasowej
100 zł
Zdjęcie korony porcelanowej
150 zł
Zdjęcie korony metalowej lanej
100 zł
Endokorona kompozytowa
900 zł
Endokorona ceramiczna
1300 zł
Onlej/inlej ceramiczny-wypełnienie
1300 zł
Licówka porcelanowa wykonywana pośrednio
1599 zł
Licówka kompozytowa wykonywana bezpośredni
369 zł
Licówka kompozytowa
1107 zł
Licówka pełnoceramiczna
1599 zł
Naprawa korony porcelanowej ( punktu w moście) z kompozytem
300 zł
Onlej/inlej kompozytowy-wypełnienie
900 zł
Proteza całkowita wykonana met wlewową
1300 zł
Proteza częściowa wykonana met wlewową do 6 pkt prot
1200 zł
Proteza częściowa wykonana met wlewową do 12 pkt
1250 zł
Proteza częściowa do 6 pkt prot
1100 zł
Proteza częściowa do 12 pkt prot
1150 zł
Proteza całkowita
1200 zł
Proteza elastyczna
1700 zł
Proteza szkieletowa
1700 zł
Szyno-proteza szkieletowa
1700 zł
Proteza elastyczna na szkielecie metalowym
2100 zł
Szyna nagryzowa
400 zł
Podścielenie protezy górnej lub dolnej
400 zł
Podścielenie protezy akrylem plastifikowanym
350 zł
Dodanie elementu elastycznego(klamra w kolrze zęba)
350 zł
Wzmocnienie protezy akrylowej siatką lub łukiem z włókna szklanego
200 zł
Dodanie łuku lub siatki do protezy
150 zł
Naprawa protezy bez wycisku
100 zł
Naprawa protezy z wyciskiem – dostawienie zęba lub klamry
110 zł
Naprawa protezy z wyciskiem za każdy dodatkowy element
50 zł
Most kompozytowy na bazie włókna szklanego za 1 pkt
650 zł
Most kompozytowy na bazie włókna szklanego podparcie
250 zł
Most akrylowy na bazie włókna szklanego podparcie
250 zł
Most typu Maryland z gradii technicznej
1500 zł
Model diagnostyczny
120 zł
Bezbarwny akryl
150 zł
Usunięcie korony, wkładu koronowo – korzeniowego za 1 wizytę
200 zł
Deprogramacja (użycie deprogramatora Koisa)
600 zł
Dobór koloru pracy protetycznej w laboratorium
200 zł
Mock-up (za ząb)
98,50 zł
Wax-up (za ząb)
98,50 zł
Wax-up (pełna rekonstrukcja)
1230 zł
Ekspresowe wykonanie protez (3-4 dni)
150 zł
Całkowita wymiana zębów w starej protezie szkieletowej
500 zł
Proteza szkieletowa elastyczna
1900 zł
Łyżka indywidualna
100 zł
Wzornik zwarciowy
100 zł
Naprawa punktu protetycznego w pracowni
300 zł
Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia o możliwości wykonywania pracy na danym stanowisku wraz z badaniem do celów sanitarno-epidemiologicznych (badania i konsultacje lekarskie według cennika)
150 zł
Badanie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem orzeczenia do książeczki sanitarno-epidemiologicznej
120 zł
Badanie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem orzeczenia do książeczki sanitarno-epidemiologicznej wraz z wpisaniem wyników na nosicielstwo
140 zł
Badanie lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców bez badań i konsultacji
150 zł
Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia
140 zł
Konsultacja lekarza specjalisty w ramach medycyny pracy
90 zł
Kopia jednej strony dokumentacji medycznej
0,39 zł
Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej - jedna strona
11,30 zł
Wydanie zaświadczenia lekarskiego
36,90 zł
Koszt wysyłki (list polecony rozm.S)
8,00zł
Koszt wysyłki (list polecony priorytet rozm.S)
10,46 zł
Koszt wysyłki (list polecony z potwierdzeniem odbioru rozm.S)
11,32 zł
Koszt wysyłki (list polecony priorytet z potwierdzeniem odbioru rozm.S)
13,78 zł
Koszt wysyłki (list polecony rozm.M )
8,61 zł
Koszt wysyłki (list polecony priorytet rozm.M)
11,07 zł
Koszt wysyłki (list polecony z potwierdzeniem odbioru rozm.M)
11,93 zł
Koszt wysyłki (list polecony priorytet z potwierdzeniem odbioru rozm.M)
14,39 zł
Koszt wysyłki (list polecony rozm.L)
19,19 zł
Koszt wysyłki (list polecony priorytet rozm.L)
22,51 zł
Koszt wysyłki (list polecony z potwierdzeniem odbioru rozm.L)
22,51 zł
Koszt wysyłki (list polecony priorytet z potwierdzeniem odbioru rozm.L)
25,83 zł
Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych
2,26 zł
Alergeny w panelu mieszanym - orzech ziemny, mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, ziemniak, marchewka, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, pyłek: brzozy, traw(mix), bylicy, D.Farinae, D.Pteronyssinus, naskórek: psa, kota, konia, Aspergillus fumigatus
100 zł
Alergeny w panelu oddechowym - Pyłek: cyprys, leszczyna, jesion, dąb, oliwka, brzoza, żyto, owies, wiechlina łąkowa, tymotka łąkowa, przenica, kupówka pospolita, cynodon palczasty, babka lancetowata, komosa, parietaria, ambrozja, bylica; naskórek; pies, kot, koń;alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Blomia tropicalis, D.pteronyssinus, D.farina; lateks; karaluch; CCD
110 zł
Alergeny w panelu pokarmowym - pomidor, awokado, banan, cytrusy mix (cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), kiwi, orzech ziemny, orzech laskowy, groch, soja, seler, wołowina, kurczak, wieprzowina, małż, krewetka, krab, tuńczyk, dorsz, czosnek, cebula, drożdże, sezam, ryż, kukurydza (ziarno i mąka), mąka przenna, Bos d4, alfa-laktoalbumina, Bos d5, beta-laktoglobulina, Bos d8, kazeina, białko jaja kurzego
110 zł
IgE sp. białko jaja - F1
26 zł
IgE sp. brzoza - T3
26 zł
IgE sp. całe jajo - F245
26 zł
IgE sp. dorsz F3
26 zł
IgE sp. gluten (gliadyna) - F79
26 zł
IgE sp. jabłko F49
26 zł
IgE sp. jad osy I3
26 zł
IgE sp. jad pszczoły I1
26 zł
IgE sp. kakao F93
26 zł
IgE sp. kazeina - F78
26 zł
IgE sp. kukurydza - F8
26 zł
IgE sp. leszczyna - T4
26 zł
IgE sp. marchew- F31
26 zł
IgE sp. mleko krowie - F2
26 zł
IgE sp. alfa-laktoalbumina F76
26 zł
IgE sp. beta-laktoalbumina F77
26 zł
IgE sp. olcha- T2
26 zł
IgE sp. pomidor F25
26 zł
IgE sp. pszenica - F4
26 zł
IgE sp. roztocze mączne (D.farinae) D2
26 zł
IgE sp. roztocze kurzu (D.pteronyssinus) D1
26 zł
IgE sp. ryby i owoce morza - FP2
26 zł
IgE sp. ryż - F9
26 zł
IgE sp. sierść kota E1
26 zł
IgE sp. soja F14
26 zł
IgE sp. trawy – panel
26 zł
IgE sp. trawy późne- GP4
26 zł
IgE sp. trawy wczesne -GP1
26 zł
IgE sp. truskawka F44
26 zł
IgE sp. tymotka łąkowa - G6
26 zł
IgE sp. wieprzowinaF26
26 zł
IgE sp. wołowina F27
26 zł
IgE sp. ziemniak - F35
26 zł
IgE sp. żółtko jaja - F75
26 zł
IgE total
30 zł
IgE sp. banan F92
26 zł
IgE sp. kawa F221
26 zł
IgE sp. sierść psa E2
26 zł
IgE sp. sierść konia E3
26 zł
IgE sp. naskórek świnki morskiej E6
26 zł
IgE sp. naskórek królika E82
26 zł
IgE sp. naskórek chomika E84
26 zł
IgE sp. pierze (pióra gęsi) E70
26 zł
IgE sp. pióra papużki E78
26 zł
IgE sp. żyto (pyłki) G12
26 zł
IgE sp. topola T14
26 zł
IgE sp. żyto F5
26 zł
IgE sp. jęczmień F6
26 zł
IgE sp. owies F7
26 zł
IgE sp. gryka F11
26 zł
IgE sp. Pencilium notatum M1
26 zł
IgE sp. pleśń mieszana MP1
26 zł
IgE sp. pleśń Cladosporium herbarum M2
26 zł
IgE sp. Aspergillus fumigatus M3
26 zł
IgE sp. Mucor racemosus M4
26 zł
IgE sp. Candida albicans M5
26 zł
IgE sp. Alternaria tenuis M6
26 zł
IgE sp. indyk F284
26 zł
IgE sp. baranina F88
26 zł
IgE sp. groch F12
26 zł
IgE sp. fasola F15
26 zł
IgE sp. cebula F48
26 zł
IgE sp. tuńczyk F40
26 zł
IgE sp. seler F85
26 zł
IgE sp. pietruszka F86
26 zł
IgE sp. ogórek F244
26 zł
IgE sp. pomarańcza F33
26 zł
IgE sp. gruszka F94
26 zł
IgE sp. kiwi F84
26 zł
IgE sp. orzech ziemny F13
26 zł
IgE sp. orzech leszczyny F17
26 zł
IgE sp. orzech włoski F256
26 zł
IgE sp. chwasty mieszanka WP3
26 zł
IgE sp. drzewa mieszanka TP9
26 zł
IgE sp. czekolada F105
26 zł
IgE sp. musztarda F89
26 zł
IgE sp. pieprz czarny F280
26 zł
IgE sp. koperek F277
26 zł
IgE sp. jad komara I71
26 zł
IgE sp. jad szerszenia I5
26 zł
IgE sp. glista ludzka P1
26 zł
IgE sp. wełna K20
26 zł
IgE sp. bawełna O1
26 zł
IgE sp. amoxycylina C204
26 zł
IgE sp. drożdże browarnicze F403
26 zł
IgE sp. latex K82
26 zł
IgE sp. mieszanka żywności (dziecięca) FP5
26 zł
IgE sp. mieszanka ryby, owoce morza, skorupiaki FP2
26 zł
IgE sp. bylica pospolita W6
26 zł
IgE sp. babka lancetowata W9
26 zł
IgE sp. mieszanka kurzu domowego H3
26 zł
Badanie na nietolerancje pokarmowe -Test Food Detective
370 zł
Antykoagulant tocznia
55 zł
HLA β-27 - Antygen zgodności tkanek
105 zł
Przeciwciała ANCA przeciw antygenom cytoplazmy
60 zł
Przeciwciała anty CCP
48 zł
Przeciwciała anty –TG (antytyreoglobulinowe) TGP
26 zł
Przeciwciała anty –TPO(przeciew peroksydazie)
26 zł
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG
35 zł
Przeciwciała antykardiolipinowe IgM
35 zł
Przeciwciała ds.DNA
40 zł
Przeciwciała IgA EmA -przeciwciała przeciwko endomysium
40 zł
Przeciwciała IgG EmA - przeciwciała przeciwko enodmysium
40 zł
Przeciwciała mitochondrialne typu M2 (AMA)
45 zł
Przeciwciała przeciew receptorom TSH - TRAB
40 zł
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim
60 zł
Przeciwciała przeciwjądrowe ANA 1
30 zł
Przeciwciała przeciwjądrowe ANA 2 (kompleksowe)
55 zł
Przeciwciała p.transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) IgG
60 zł
Przeciwciała p.transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) IgA
60 zł
Przeciwciała p.transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) łącznie IgA iIgG
100 zł
Przeciwciała p. endomysium łącznie EmA IgG i EmA Iga
85 zł
Przeciwciała p. gliadynie- AGA IgG
60 zł
Przeciwciała p. gliadynie- AGA IgA
60 zł
Przeciwciała p. kardiolipinie IgG i IgM - łącznie
55 zł
Przeciwciała p. reticulinie ARA IgG
70 zł
Przeciwciała p. reticulinie ARA IgA
70 zł
Beta -2 - glikoproteina IgG
65 zł
Beta -2 - glikoproteina IgM
65 zł
Beta -2 - glikoproteina IgG i IgM łącznie
110 zł
ANA 3
100 zł
Przeciwciała przeciwko błonie podstawnej kłębuszków nerkowych ( anty-GMB)
50 zł
Przeciwciała przeciwko komorkom wysp trzustki
25 zł
Przeciwciała przeciwjądrowe anty Scl-70
28 zł
Przeciwciała przeciwjądrowe anty Jo-1
47 zł
Przeciwciała przeciwjądrowe anty Sm
30 zł
Przeciwciała przeciwjądrowe anty Ro-5
18 zł
Przeciwciała przeciw pemphigus pemphigoid
14 zł
Dihydrotestosteron
63,50 zł
Lamotrygina stężenie w surowicy
90 zł
Fenytoina
18 zł
Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM
75 zł
Kał – badanie na krew utajoną
12 zł
Kał – badanie na pasożyty
10 zł
Kał – badanie ogólne
16 zł
Kał – Lamblie (met. ELISA)
30 zł
Wymaz w kierunku owsików
10 zł
Kalprotektyna w kale
45 zł
Aminotransferaza alaninowa ALT (GPT)
9 zł
Aminotransferaza asparginowa AST (GOT)
9 zł
Amylaza (Diastaza)
11 zł
Białko
9 zł
Bilirubina
9 zł
Bilirubina związana
9 zł
Chlorki
7 zł
Cholesterol
9 zł
Cholesterol – HDL Direct
11 zł
CRP - białko ostrej fazy - ilościowo
15 zł
Ferrytyna
25 zł
GGTP
9 zł
Glukoza
8 zł
Insulina
25 zł
Insulina (0,1) po obciążeniu 75g glukozy- dwa pobrania
45 zł
Klirens kreatyniny ( surowica i DZM)
18 zł
Kreatynina
9 zł
Kwas moczowy
9 zł
Lipaza
16 zł
Lipidogram (cholestrol, trójglicerydy, HDL, LDL)
36 zł
Magnez – Mg
9 zł
Mocznik
8 zł
Potas– K
8 zł
Proteinogram
22 zł
Sód - Na
8 zł
Trójglicerydy
9 zł
Wapń - Ca
9 zł
Wapń zjonizowany
14 zł
Żelazo – Fe
9 zł
LDL Cholesterol direct
11 zł
Morfologia z płytkami
12 zł
Fibrynogen
16 zł
Koagulogram (PT, APTT, Fibrynogen)
36 zł
Mocz badanie ogólne
10 zł
Albuminy
9 zł
Fosfataza alkalicznaALP
8 zł
Fosfor - P
9 zł
LDH - Dehydrogenaza mleczanowa
10 zł
Ceruloplazmina
32 zł
Dopełniacz całkowita aktywność
60 zł
Fenobarnital (luminal)
35 zł
Makroprolaktyna
90 zł
Transferyna - rozpuszczalny receptor
60 zł
Mocz – 17 – OH kortykosterydy w DZM
100 zł
Mocz – aceton
5 zł
Mocz – amylaza
10 zł
Mocz – białko w DZM
9 zł
Mocz – fosfor w DZM
9 zł
Mocz – glukoza
8 zł
Mocz – kreatynina w DZM
[span398 zł[/span3]
Mocz – kwas moczowy w DZM
9 zł
Mocz – liczba Addisa
8 zł
Mocz – magnez w DZM
9 zł
Mocz – metoksykatecholaminy w DZM
120 zł
Mocz – mikroalbuminuria
10 zł
Mocz – mocznik w DZM
9 zł
Mocz – potas w DZM
8 zł
Mocz – sód w DZM
8 zł
Mocz – wapń w DZM
9 zł
Mocz badanie ogólne
12 zł
Mocz - ciężar właściwy
5 zł
Mocz - cytryniany
40 zł
Mocz - kwas moczowy
9 zł
Mocz - mocznik
9 zł
Mocz - glukoza w DZM
8 zł
Mocz - fosfor
9 zł
Mocz - wapń
9 zł
Mocz - amfetamina - jakościowo
25 zł
Mocz - kokaina - jakościowo
25 zł
Mocz - marihuana - jakościowo
25 zł
Mocz - morfina - jakościowo
25 zł
Mocz - magnez
9 zł
Mocz - ołów
40 zł
Mocz - sód i potas
12 zł
Mocz - sód i potas w DZM
12 zł
Wskaźnik albuminowo- kreatyninowy ACR
32 zł
Kwas foliowy
25 zł
TIBC (wiązanie żelaza)
12 zł
Transferyna
25 zł
Witamina B 12
26 zł
Ferrytyna
25 zł
Żelazo – Fe
9 zł
Morfologia z płytkami
10 zł
Krzywa obciążeniowa żelazem (5 pobrań)
45 zł
AFP – Alfa-fetoproteina
25 zł
Beta – HCG test ilościowy
25 zł
Beta - HCG wolna podjednostka
35 zł
CA – 125 ( OM-MA)
30 zł
CA – 15,3 (BR-MA)
30 zł
CA – 19,9 (GI-MA)
30 zł
CEA – antygen karcinoembrionalny
30 zł
Chromogranina
90 zł
Fosfataza sterczowa
15 zł
PSA
31 zł
Wolny PSAF - PSA
31 zł
Ca 72-4
30 zł
CYFRA 21-1
35 zł
Beta -2 - mikroglobulina
50 zł
HE4 marker jajnika
70 zł
TPS - specyt. Polipeptyd tkankowy
55 zł
ROMA (Ca125+HE4) algorytm
100 zł
PSA - wskaźnik/wolne PSA/PSA/
62 zł
FT3wolna trójjodotyronina
23 zł
FT4wolna tyroksyna
22 zł
T3 – trójjodotyronina
17 zł
T4 – tyroksyna
17 zł
TSH – tyreotropina
19 zł
Tyreoglobulina
30 zł
TBG globulina wiążąca tyroksynę
30 zł
rT3 trijodotyronina odwrotna
70 zł
Przeciwciała anty –TG (antytyreoglobulinowe) TGP
26 zł
Przeciwciała anty –TPO(przeciew peroksydazie)
26 zł
Przeciwciała przeciew receptorom TSH - TRAB
40 zł
CK Kinaza kreatynowa
10 zł
CK-MB
21 zł
Homocysteina
32 zł
Aktywność reninowa osocza (ARO)
90 zł
NT - proBNP
80 zł
C – peptyd
32 zł
Hemoglobina glikowana HbA1C
22 zł
Krzywa obciążeniowa glukozą (5 pobrań)
40 zł
OGTT (0,2) – na czczo i po 75g glukozy
16 zł
Przeciwciała anty GAD
50 zł
OGTT (0,1,2) – na czczo i po 75g glukozy
16 zł
Glukoza
7 zł
Insulina
25 zł
Insulina (0,1) po obciążeniu 75g glukozy- dwa pobrania
45 zł
C – telopeptyd kolagenu I (ICTP)
85 zł
Fosfataza kwaśnaT-ACP
10 zł
Kalcytonina
30 zł
Osteokalcyna (marker tworzenia kości)
50 zł
PTH - Parathormon
25 zł
Pyrylinks D (marker resorbcji kości) - mocz
60 zł
Witamina D 3<1,25-(OH) 2 D3 >
110 zł
Witamina D 3<25-(OH)D >
55 zł
Morfologia z płytkami i wzorem odsetkowym
18 zł
Morfologia z płytkami
12 zł
Komórki kwasochłonne w wymazie z nosa
9 zł
Leukocytoza
12 zł
OB
8 zł
Płytki krwi
12 zł
Reticulocyty metodą automatyczną
18 zł
Wzór odsetkowy leukocytów
10 zł
Żelazo – Fe
9 zł
17-OH progesteron
25 zł
Androstendion
28 zł
DHEA – Dehydroepiandrosteron
35 zł
DHEA SO4
26 zł
Estradiol
24 zł
Estriol wolny
30 zł
FSH - Folikulotropina
26 zł
LH - Luteotropina
53 zł
PAPPA-A osoczowe białko ciążowe
35 zł
PRG - Progesteron
24 zł
PRL - Prolaktyna
24 zł
PRL (0,1) – test obciążenia metoclopramidem
48 zł
SHBG – białko wiążące hormony płciowe
29 zł
T - Testosteron
24 zł
Testosteron wolny
31 zł
Hormon antymullerowski (AMH)
100 zł
PRL (0,2) - test obciążenia metoclopramidem
48 zł
AFP – Alfa-fetoproteina
25 zł
Beta – HCGtest ilościowy
25 zł
Beta HCG wolna podjednostka
35 zł
BADANIA LABORATORYJNE - IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY
Immunoglobulina IgA
20 zł
Immunoglobulina IgG
20 zł
Immunoglobulina IgM
20 zł
Składowe dopełniacza C-3c
35 zł
Składowe dopełniacza C-4
35 zł
Antygen HBe
32 zł
Antygen HBs
22 zł
Awidność toxo IgG
60 zł
Borelioza IgG
32 zł
Borelioza IgG Western Blott - test przesiewowy
90 zł
Borelioza IgM
32 zł
Borelioza IgM Western Blott - test przesiewowy
90 zł
Chlamydia pneumoniae IgG
30 zł
Chlamydia pneumoniae IgM
30 zł
Chlamydia trachomatis IgA
35 zł
Chlamydia trachomatis IgG
35 zł
Chlamydia trachomatis IgM
35 zł
Clostridium difficile
60 zł
Cytomegalia IgG (CMV IgG)
25 zł
Cytomegalia IgM (CMV IgM)
25 zł
EBV - Epsteina-Barr-IgG (mononukleoza)
35 zł
EBV - Ebsteina-Barr-IgM (mononukleoza)
35 zł
HBS Przeciwciała anty - HBS
22 zł
Helicobacter pylori
30 zł
Krztusiec IgA przeciwciała
40 zł
Krztusiec IgG przeciwciała
40 zł
Przeciwciała anty HBc Total
52 zł
Przeciwciała HCV
26 zł
Przeciwciała HAV total
36 zł
Przeciwciała HBe
42 zł
Różyczka IgG RUB IgG
30 zł
Różyczka IgM RUB IgM
30 zł
Toksoplazmoza IgA
60 zł
Toksoplazmoza IgG
29 zł
Toksoplazmoza IgM
29 zł
Yersinia p/c IgA
55 zł
Yersinia p/c IgG
55 zł
Yersinia p/c IgM
55 zł
Cytomegalia CMV IgA
55 zł
Przeciwciała HBc IgG
35 zł
Przeciwciała HBc IgM
35 zł
Brucella IgA
40 zł
Brucella IgG
27 zł
Brucella IgM
27 zł
Chlamydia pneumoniae IgA
30 zł
Toxocara IgG
35 zł
Mycoplasma pneumoniae IgG
30 zł
Mycoplasma pneumoniae IgM
30 zł
Mycoplasma pneumoniae IgG/IgA
40 zł
Yersinia przeciwciała IgG/IgM
50 zł
Przeciwciała bąblowcowe
90 zł
Rotawirus / Adenowirus w kale
30 zł
Krztusiec IgM przeciwciała
40 zł
Odra IgG przeciwciała
50 zł
Odra IgM przeciwciała
50 zł
Opryszczka (HSV) IgG przeciwciała jakościowo
40 zł
Opryszczka (HSV) IgM przeciwciała/ jakościowo
40 zł
Ospa IgG przeciwciała
45 zł
Ospa IgM przeciwciała
45 zł
Świnka IgG przeciwciała
45 zł
Świnka IgM przeciwciała
45 zł
Yersinia przeciwciała IgG/IgM/IgA - łącznie
60 zł
Yersinia przeciwciała IgG/IgA - łącznie
105 zł
Mycoplasma pneumoniae IgA - przeciwciała
30 zł
Toxoplasma IgA - przeciwciała
60 zł
HBS - test potwierdzenia
50 zł
HBV - met. PCR, jakościowo
100 zł
HBV - met. PCR, ilościowo
120 zł
HCV - RNA jakościowe ( wykrywalność ≤ 25 µ/ml)
85 zł
HCV - met. PCR, ilościowo
100 zł
Badanie w kierunku kiły (na prośbę pacjenta)
35 zł
FTA
20 zł
FTA -ABS
25 zł
Weryfikacja kiły - płyn mózgowo - rdzeniowy
35 zł
TPHA
25 zł
USR
5 zł
VDRL
10 zł
Weryfikacja kiły - surowica
30 zł
BADANIA LABORATORYJNE - MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATYCZNYCH
ASO – poziom antystreptolizyny
15 zł
Ultraczułe CRP - hs CRP
20 zł
Odczyn lateksowy – RF - ilościowy
14 zł
Odczyn Waalera – RosegoOWR - jakościowo
15 zł
Przeciwciała anty CCP
48 zł
Kalcytonina
30 zł
CRP - białko ostrej fazy - ilościowo
14 zł
Badanie biologicznej kontroli procesu sterylizacji
16 zł
Test fiolkowy (3M Attest)
9zł
Test Bibułkowy (Sporal A lub Sporal S)
6 zł
Biocenoza pochwy (czystość pochwy)
22 zł
Gruźlica - posiew moczu
100 zł
Gruźlica - posiew plwociny
60 zł
Kał na nosicielstwo 3 badania
180 zł
Pobranie i posiew wymazu ze zmian skórnych
40 zł
Posiew kału w kierunku grzybów drożdżopochodnych
40 zł
Posiew kału
40 zł
Posiew kału w kierunku SS
40 zł
Posiew moczu
35 zł
Posiew plwociny
40 zł
Posiew spermy
40 zł
Posiew wymazu z pochwy lub szyjki
40 zł
Wymaz z cewki moczowej
40 zł
Wymaz z gardła
40 zł
Wymaz z jamy ustnej
40 zł
Wymaz z nosa
40 zł
Wymaz z nosogardzieli
40 zł
Wymaz z rany
55 zł
Wymaz z ucha
40 zł
Wymaz z worka spojówkowego
40 zł
Yersinia w kale
65 zł
Posiew wymazu z pochwy i odbytu w kierunku paciorkowca grupy B (GBS)
35 zł
Badanie bakteriologiczne spod paznokcia (pobranie i posiew)
45 zł
Badanie bakteriologiczne z narządów moczowo-płciowych, kobiet i mężczyzn (pobranie, preparat, posiew)
50 zł
Badanie bakteriologiczne z wałów okołopaznokciowych (pobranie i posiew)
45 zł
Posiew materiału biologicznego pobranego ze skóry i jej przydatków - jedno miejsce
40 zł
Posiew materiału biologicznego pobranego ze skóry i jej przydatków - następne miejsce
30 zł
Badanie mikroskopowe materiału biologicznego pobranego ze skóry i jej przydatków - jedno miejsce
40 zł
Badanie mikroskopowe materiału biologicznego pobranego ze skóry i jej przydatków - następne miejsce
30 zł
Badanie w kierunku drożdżakówz cewki i szyjki (pobranie, preparat, posiew)
50 zł
Badanie w kierunku Erythrasma
40 zł
Badanie w kierunku Pityriasis
40 zł
Mykogram dla grzybów drożdżopodobnych
60 zł
Posiew w kierunku grzybów
40 zł
Wymaz spod napletka
40 zł
Wymaz z okolicy odbytu
40 zł
Potwierdzenie - identyfikacja dodatniego wyniku SS
60 zł
EPEC - Enteropatogenna Escherichia coli - posiew kału
40 zł
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych
40 zł
Parazyty skórne
50 zł
Alloprzeciwciałaodpornościowe
20 zł
BTA
20 zł
Identyfikacja Alloprzeciwciał
250 zł
Grupa krwi
35 zł
FTA
20 zł
FTA -ABS
30 zł
Weryfikacja kiły - płyn mózgowo - rdzeniowy
60 zł
TPHA
35 zł
VDRL
15 zł
Weryfikacja kiły - surowica
60 zł
Digoksyna
40 zł
Karbamazepina
30 zł
Kwas walproinowy
30 zł
Lit
25 zł
Methemoglobina
35 zł
Cynk
30 zł
Miedź
35 zł
Ołów we krwi
40 zł
Mocz - amfetamina - jakościowo
25 zł
Mocz - kokaina - jakościowo
25 zł
Mocz - marihuana - jakościowo
25 zł
Mocz - morfina - jakościowo
25 zł
Czas częściowej tromboplastyny APTT (PTT)
10 zł
Czas protrombinowy (PT) orazINR
10zł
D - dimery
31 zł
Antytrombina III
35 zł
Fibrynogen
16 zł
Koagulogram (PT, APTT, Fibrynogen)
30 zł
Pakiet badań podstawowy (morfologia, OB, glukoza, cholesterol, mocz)
46 zł
Pakiet podstawowy badań chorób tarczycy (TSH, FT4, cholesterol)
60 zł
Pakiet standardowy badań chorób tarczycy (TSH, FT4, aTPO)
62 zł
Pakiet rozszerzony badań chorób tarczycy (TSH, FT4, FT3, aTPO, aTG, TRAb)
150 zł
Pakiet podstawowy badań chorób nadnerczy (kortyzol, DHEAS)
50 zł
Pakiet rozszerzony badań chorób nadnerczy (kortyzol, DHEAS, aldesteron, metoxykatecholaminy z DZM)
210 zł
Profil lipidowy z glukozą (cholesterol, trójgicerydy, HDL, LDL direct, glukoza)
43 zł
Pakiet badań dla kobiet (morfologia, OB, mocz ogólny, Na, K, lipidogram, glukoza, kwas moczowy, mocznik, kreatynina, Ca, fosfor, magnez, TSH)
160 zł
Pakiet badań dla mężczyzn (morfologia, OB, mocz ogólny, Na, K, lipidogram, glukoza, kwas moczowy, mocznik, kreatynina, Ca, fosfor, magnez, TSH, PSA)
190 zł
Pakiet nerkowy (mocznik, kreatynina, kwas moczowy, Na, K, mocz, białko całkowite)
60 zł
Pakiet wątrobowy podstawowy (AST (GOT), ALT (GPT), GGTP, bilirubina)
35 zł
Pakiet wątrobowy rozszerzony (AST (GOT), ALT (GPT), GGTP, bilirubina, albumina, antygen HBs, p-ciała HCV)
90 zł
Badanie histopatologiczne pobranego wycinka
60 zł
IGF 1 Somatomedyna
35 zł
ACTH – hormon adrenokortykotropowy
35 zł
Aldosteron
45 zł
Alfa 1 antytrypsyna
30 zł
Hormon wzrostu - somatrotropinaHGH
27 zł
Kortyzol
26 zł
ADH wazopresyna
110 zł
Kwas wanilinomigdałowy
100 zł
SARS-CoV-2 przeciwciała IgM
80 zł
SARS-CoV-2 przeciwciała IgG
80 zł