MEDYCYNA PRACY


MEDYCYNA PRACY Cena
Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia o możliwości wykonywania pracy na danym stanowisku wraz z badaniem do celów sanitarno-epidemiologicznych (badania i konsultacje lekarskie według cennika)
100zł
Badanie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem orzeczenia do książeczki sanitarno-epidemiologicznej
70 zł
Badanie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem orzeczenia do książeczki sanitarno-epidemiologicznej wraz z wpisaniem wyników na nosicielstwo
90 zł
Badanie lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców bez badań i konsultacji
150zł
Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia
90 zł
Konsultacja lekarza specjalisty w zakresie medycyny pracy
50 zł